Klassetur til Zulufadder

Vi har hatt besøk av 13 elever og to lærere fra Children's International School i Fredrikstad. Les dagboken deres her.
Skolebøker sponset av Antima Charity Foundation

Skolebøker til Gratton

Antima Charity Foundation har sørget for at Gratton skole har fått skolebøker til alle klassetrinn!