Mari, Stinius og Zulufolket følger med på Zuludans

Zulufadder - en fadderorganisasjon startet av Mari Maurstad

Zulufadder er en fadderorganisasjon som ble startet da Mari Maurstad var på safari i Sør-Afrika i desember 2004.

Der ble hun kjent med Toby Selander (svensk fotografjournalist) og Ragnhild  Button (norsk konsul og eier av et reisebyrå i Durban). På vei til safarien spurte Toby om de hadde lyst til å se skyggesiden av Sør-Afrika, altså å møte foreldreløse barn av HIV-smittede foreldre. Møtet gjorde inntrykk, og snart var Zulufadder et faktum.

Aurelia ble en nøkkelperson. Les Aurelias historie.

Vi vil hjelpe så mange barn som vi kan i Eshowe, et distrikt i Zululand, som er foreldreleløse p.g.a. aids. Noen er selv smittet. Opptil 15 barn bor i hver hytte hos slektninger og naboer. De har ikke råd til mat og skoleregistrering, og har dermed ingen skolegang.

Vi vektlegger en personlig oppfølging av alle barn og oppdaterer jevnlig forholdene på skolene og i hjemmene. Vi har 35 lokale medarbeidere, som alle elsker arbeidet sitt. Dette at vi er så sterkt forankret i lokalmiljøet, gjør arbeidet vårt mye enklere. Vi har en flott kommunikasjon såvel med høvdinger som med overlegene på sykehusene, direktørene på sosialkontoret og kontakter i departementene.

Barna bor hos sin egen familie

Vi hjelper - i motsetning til mange andre hjelpeorganisasjoner - barna i deres egne hjem. De bor hos sine foresatte. Av og til finnes det ikke foresatte, bare en eldre søster eller bror. Vi tar oss spesielt av dem. Vi har ni feltarbeidere som hele tiden går hjem til barna og sjekker status. I Zululand kan en familiesituasjon snu seg fra en uke til en annen. Folk flytter ut, inn, noen dør, andre blir født. 

Det har sikkert sine fordeler å bo på barnehjem, men regjeringen i Sør-Afrika støtter ikke dette. Vi anser det som en stor fordel å kunne bo sammen med sin familie. 

Hvordan fungerer Zulufadder?

Vi har blitt mange faddere her i Norge, og ryktet om organisasjonen har spredd seg slik at vi nå begynner å få faddere også fra andre land. Fadderne gir kr 250 i mnd = kr 3000 i året. Hver fadder får hvert sitt barn som de får følge forholdsvis tett. Disse 250 kronene går til skoleuniform, skoleregistrering og en mateske som blir delt ut til barnet og deres familie èn gang i måneden. Mari skriver jevnlig mailer til alle faddere, i tilegg oppdateres vår facebookside og vår side på twitter daglig. Vi har god hjelp i Sør Afrika. Silvia Hellesvik har flyttet til Eshowe og jobber som prosjektleder, og med falkeblikk holder hun orden på hva som må prioriteres og hvordan vi kan hjelpe flest mulig på en mest mulig effektiv måte. Sammen med over 20 lokalt ansatte får vi utrettet mye. Ragnhild, Silvia og Mari har kontakt hele tiden.

Vi har et veldig godt samarbeid med Eshowe Rotary Club som også kvalitetssikrer det vi gjør. Zulufadder er registrert som en veldedig organisasjon både i Norge og i Sør Afrika (Zulufadder Children's Trust).

Pengene går dit de trengs mest

Hva koster årsavgiften på helsestudioet nå? Kunne du tenke deg å løpe i skogen i stedenfor? Her slipper du å betale styrehonorarer og lønn til ansatte, her går pengene rett til akkurat DITT barn.

Vi ønsker bare EN ting: Å dele våre goder og kunnskap, slik at våre barn kan få en bedre fremtid.

Del dette

Send tips på epost