Skattefradrag 2019

Zulufadder er registrert på listen over godkjente frivillige organisasjoner, og fra 2019 kan du få skattefradrag for bidrag inntil kr 50 000.

Skattytere kan kreve fradrag for gaver til Zulufadder. Gaven må være pengebeløp og minst 500 kroner samlet i løpet av inntektsåret. Maksimalt fradrag er 50 000 kroner fra 2019. Fradrag for gaver/tilskudd føres i post 3.3.7.

Kun de som har oppgitt personnummer eller organisasjonsnummer til Zulufadder vil kunne få skattefradrag.

Del dette

Send tips på epost