Skattefradrag 2018

Zulufadder er registrert på listen over godkjente frivillige organisasjoner, og fra 2017 kan du få skattefradrag for bidrag inntil kr 40 000.

Skattytere kan kreve fradrag for gaver til Zulufadder. Gaven må være pengebeløp og minst 500 kroner samlet i løpet av inntektsåret. Maksimalt fradrag er 40 000 kroner fra 2018. Fradrag for gaver/tilskudd føres i post 3.3.7.

Kun de som har oppgitt personnummer eller organisasjonsnummer til Zulufadder vil kunne få skattefradrag.

Del dette

Send tips på epost